Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Minh Chí, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về phía Chi bộ Trường có đồng chí Nguyễn Thị Vân, Bí thư; đồng chí Vũ Thị Hải Hòa, Phó Bí thư cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ và Đại diện BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn Trường...

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Hải Hòa, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Trường luôn nghiêm túc thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành giao. Không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn, đã chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong các công tác tổ chức, phát triển kiện toàn bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác biên soạn chương trình tài liệu, công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin.

Báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025: Chi bộ phải tập trung, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo của Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát huy những thành tích đã đạt được, sửa chữa và khắc phục những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.   

Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách trình bày Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Trường nhiệm kỳ 2017-2020

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết trình đại hội, đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Vân - Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Trường nhiệm kỳ 2017-2020 và nghe tham luận của đại diện của các Phòng/khoa trong Trường.

Đồng chí Trịnh Minh Chí, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trinh Minh Chí, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá cao sự đoàn kết, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ Trường trong lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Trường để hoàn thành chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, đồng chí Trịnh Minh Chí cũng khẳng định: Chi bộ cơ sở Trường luôn gắn công tác Đảng với công tác của chính quyền cùng các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Trường.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí  Trịnh Minh Chí yêu cầu cấp ủy Chi bộ Trường tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên trong Chi bộ các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng tổ chức Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo tổ chức đoàn thể...

 

Chi ủy Chi bộ cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu ra Chi ủy Chi bộ cơ sở Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng phụ trách giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Đức Quang, Phó Hiệu trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Vũ Thị Hải Hòa, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức Chi ủy viên. Đại hội đã bầu 02 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

Đồng chí Lê Đức Quang, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo cáo của Đảng bộ Bộ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Trường tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đại diện Ban chấp hành Chi đoàn Trường tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Tổ kiểm phiếu làm việc tại Đại hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

 

Huy Doãn.