Hoạt động đào tạo
Khai giảng trực tuyến Lớp "Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh CTXH hạng III khóa 22 và hạng IV khóa 11
23:32 13/11/2021
Ngày 12/11/2021 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức khai giảng trực tuyến khóa "Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công tác xã hội hạng III khóa...
Bế giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng khoá 19
22:59 12/11/2021
Chiều ngày 11/11/2021 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã tổ chức Lễ bế giảng khóa học "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" khóa 19 năm...
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" học trực tuyến
22:18 30/10/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Molisa), tổ chức 02 khóa "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng - Khóa 21 và Khóa 22/2021" học bằng hình thức...
Chiêu sinh 02 lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 32 và chuyên viên chính khóa 35"
21:26 30/10/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 32 và chuyên viên chính khóa 35 năm 2021" học bằng hình thức trực tuyến,...
Bế giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 32
20:22 30/10/2021
Tối ngày 26/10/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 32 năm 2021 bằng hình trực tuyến.
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 29 năm 2021
20:14 30/10/2021
Ngày 26/10/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
Ngày 26/10/2021 bế giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 28
20:06 30/10/2021
Chiều ngày 26/10/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 28 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.