Hoạt động đào tạo
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
14:12 05/03/2020
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 17 và chuyên viên chính khóa 23 năm 2020" tại Thành phố Hà Nội.
Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 1 và chuyên viên khóa 16 năm 2019 tại Bình Phước
16:38 31/12/2019
Ngày 22/12/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 1 và CV khóa 16/2019 tại Bình Phước cho các học viên là cán bộ,...
Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2019
13:43 11/12/2019
Sáng 9/12, tại TP. Huế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính - tài sản và sơ kết 3 năm thực hiện Quyết...
Thẩm định biên soạn tài liệu “Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quan hệ lao động và tiền lương”
10:03 10/12/2019
Ngày 04/12/2019 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức thẩm định biên soạn tài liệu “Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quan hệ lao động và tiền...
Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch và Chuyên viên chính khóa 22 năm 2019
09:40 10/12/2019
Chiều ngày 28/11/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức chương trình bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 22 năm 2019 cho các...
Tập huấn "Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội"
11:12 01/12/2019
Thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài nguyên - Môi trường; Quyết định số 1751/QĐ-LĐTBXH ngày...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 18 năm 2019
10:42 22/11/2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, sáng 17/11/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên...