Hoạt động đào tạo
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính khóa 21
14:27 07/05/2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, chiều ngày 06/5/2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CHƯƠNG TRÌNH “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VỀ DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP”
16:18 18/04/2019
Ngày 13 tháng 4 năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội chủ trì phối hợp với Cục Việc làm tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Chương trình "Bồi dưỡng...
Khai giảng khóa tập huấn "Phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước" tại TP. Hồ Chí Minh
14:29 18/04/2019
Ngày 18/4/2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động-xã hội, tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn...
Chiêu sinh đào tạo, thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT theo Thông tư 03
10:51 17/04/2019
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng ôn tập, thi và cấp chứng chỉ CNTT theo Thông tư số...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
12:13 13/04/2019
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính" Khóa 21 năm 2019 tại Thành phố Hà Nội.
Khai giảng lớp tập huấn “Phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước”
14:41 08/04/2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Ngày 04/4 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức khai giảng lớp...
Bế giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công tác xã hội viên Khóa 1
09:43 25/03/2019
Sáng ngày 22/3/2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hòa bình tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng tiêu...