Hoạt động đào tạo
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" học trực tuyến
14:38 13/06/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Molisa), tổ chức 02 khóa "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng - khóa K16 và Khóa 17/2021" học bằng hình...
Chiêu sinh Lớp “Hướng dẫn Bộ luật Lao động mới và Bảo hiểm xã hội thực hiện từ năm 2021”
17:34 07/04/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn “Hướng dẫn Bộ luật Lao động mới và Bảo hiểm xã hội thực...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính học trực tuyến 100%
16:47 07/04/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 26 và chuyên viên chính khóa 30 năm 2021" học bằng hình thức trực tuyến.