Hoạt động đào tạo
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH” học trực tuyến
16:53 18/07/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thuộc Bộ Lao động - TB&XH tổ chức thí điểm lớp “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 19 năm 2021
22:55 11/07/2021
Ngày 9/7, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 19 dành cho cán...
Bế giảng 03 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 24, 25 và Chuyên viên chính khóa 29
22:21 11/07/2021
Chiều ngày 29/6/2021 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức bế giảng 03 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 24, khóa 25 và Chuyên viên chính khóa 29...
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" học trực tuyến
14:38 13/06/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Molisa), tổ chức 02 khóa "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng - khóa K16 và Khóa 17/2021" học bằng hình...
Chiêu sinh 02 lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 28 và chuyên viên chính khóa 32"
17:50 11/06/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 28 và chuyên viên chính khóa 32 năm 2021" học bằng hình thức trực tuyến,...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 27 và Chuyên viên chính khóa 31 năm 2021
16:33 01/06/2021
Chiều ngày 28/5/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Molisa) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 27 và Chuyên viên chính khóa 31...
Chiêu sinh 02 lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 27 và chuyên viên chính khóa 31"
15:16 17/05/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 27 và chuyên viên chính khóa 31 năm 2021" học bằng hình thức trực tuyến,...