Hoạt động đào tạo
Chiêu sinh Lớp “Hướng dẫn Bộ luật Lao động mới và Bảo hiểm xã hội thực hiện từ năm 2021”
17:34 07/04/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn “Hướng dẫn Bộ luật Lao động mới và Bảo hiểm xã hội thực...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính học trực tuyến 100%
16:47 07/04/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 26 và chuyên viên chính khóa 30 năm 2021" học bằng hình thức trực tuyến.
Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
15:31 23/03/2021
Chiều ngày ngày 19/3/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội trang trọng tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2020.
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 24 và khóa 25 năm 2021 học trực tuyến
11:17 22/03/2021
Chiều ngày 16/3/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 24...