Hoạt động đào tạo
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 23 và Chuyên viên chính khóa 26 năm 2020
16:48 27/11/2020
Sau hơn 2 tháng học tập, chiều ngày 24/11/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 22 và Chuyên...
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và Chuyên viên chính
11:24 24/11/2020
Chiều ngày 17/11/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 23 và Chuyên viên chính khóa 28, năm...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
10:16 03/11/2020
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 25 và chuyên viên chính khóa 28 năm 2020" tại Thành phố Hà Nội.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 27
16:04 18/10/2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và nhằm nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy...
Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 25 năm 2020
17:11 28/09/2020
Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 22 và chuyên viên chính, ngày 09/9/2020
09:42 15/09/2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, chiều ngày 09/9/2020 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã long trọng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
09:59 03/09/2020
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 22 và chuyên viên chính khóa 26 năm 2020" tại Thành phố Hà Nội.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
10:38 06/08/2020
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ liên kết...