Hoạt động đào tạo
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 20 tại Thành phố Hồ Chí Minh
14:34 04/08/2020
Sáng ngày 01/8/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng lớp Bồi...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 25/2020
09:12 14/07/2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, chiều ngày 08/07/2020 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đã long trọng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại tỉnh Bình Phước
11:28 26/06/2020
Sáng ngày 25/6/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Cở sở...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
11:21 16/06/2020
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 22 và chuyên viên chính khóa 25 năm 2020" tại Thành phố Hà Nội.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 20 tại Thành phố Hồ Chí Minh
09:23 02/06/2020
Sáng ngày 30/5/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp Bồi...
Lớp tập huấn lớp “Bồi dưỡng quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp” tại Ninh Bình
10:48 27/05/2020
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-ĐTBD ngày 18/5/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐTBD cán bộ, công chức lao động - xã hội về việc tổ chức lớp “Bồi dưỡng quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp”,...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
10:28 21/05/2020
Ngày 18/5/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 19 và chuyên viên chính khóa 24 năm 2020 tại...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
14:12 05/03/2020
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 17 và chuyên viên chính khóa 23 năm 2020" tại Thành phố Hà Nội.
Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 1 và chuyên viên khóa 16 năm 2019 tại Bình Phước
16:38 31/12/2019
Ngày 22/12/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 1 và CV khóa 16/2019 tại Bình Phước cho các học viên là cán bộ,...