Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" học trực tuyến
22:18 30/10/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Molisa), tổ chức 02 khóa "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng - Khóa 21 và Khóa 22/2021" học bằng hình thức...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 19 năm 2021
22:55 11/07/2021
Ngày 9/7, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 19 dành cho cán...
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" học trực tuyến
14:38 13/06/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Molisa), tổ chức 02 khóa "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng - khóa K16 và Khóa 17/2021" học bằng hình...
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chuyên sâu dành cho công chức chức danh Văn hóa - Xã hội xã năm 2019”
09:40 12/11/2019
Sáng ngày 11/11/2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng...
KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG" TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
16:27 17/09/2019
Ngày 16 tháng 9 năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã...
Tập huấn cho cán bộ địa phương về "Đánh giá tác động chính sách về xã hội và về giới"
09:57 27/06/2019
Trong khuôn khổ hợp tác của "Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam" (SDGG), nhằm hỗ trợ thực hiện việc ban hành chính sách theo quy định của Luật Ban...
Tập huấn lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" tại tỉnh Quảng Ngãi
16:58 07/06/2019
Ngày 01/6/2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH phối hợp với Cơ sở II, Trường Đại học Lao động - Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ...