Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" học trực tuyến
14:38 13/06/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Molisa), tổ chức 02 khóa "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng - khóa K16 và Khóa 17/2021" học bằng hình...
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chuyên sâu dành cho công chức chức danh Văn hóa - Xã hội xã năm 2019”
09:40 12/11/2019
Sáng ngày 11/11/2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng...
KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG" TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
16:27 17/09/2019
Ngày 16 tháng 9 năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã...
Tập huấn cho cán bộ địa phương về "Đánh giá tác động chính sách về xã hội và về giới"
09:57 27/06/2019
Trong khuôn khổ hợp tác của "Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam" (SDGG), nhằm hỗ trợ thực hiện việc ban hành chính sách theo quy định của Luật Ban...
Tập huấn lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" tại tỉnh Quảng Ngãi
16:58 07/06/2019
Ngày 01/6/2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH phối hợp với Cơ sở II, Trường Đại học Lao động - Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CHƯƠNG TRÌNH “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VỀ DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP”
16:18 18/04/2019
Ngày 13 tháng 4 năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội chủ trì phối hợp với Cục Việc làm tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Chương trình "Bồi dưỡng...
KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG” KHÓA III, NĂM 2017 TẠI NGHỆ AN
17:04 31/07/2017
Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc mở lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng"...
Khai giảng lớp "Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng" khóa II, phần II năm 2017 tại Hà Nội
14:12 08/05/2017
Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc mở lớp "Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng" khóa II, phần II.
Hội thảo “Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội – Khu vực phía Nam”
17:18 29/03/2017
Ngày 24/3/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế ILO tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã trong tổ...