Ngày 19 - 20/6/2019 Trường  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, lao động - xã hội đã phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Dự án SDGG tổ chức ổ chức khóa tập huấn về "Đánh giá tác động chính sách về xã hội và về giới" cho 41 cán bộ làm chính sách đến từ 19 Sở ban ngành của 3 tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng và Phú Yên.

Đây là khóa tập huấn thí điểm thứ 2 về "Đánh giá tác động chính sách về xã hội và về giới" ở cấp địa phương. Nội dung tập huấn được thực hiện dựa trên nền tảng là: 1- bộ Tài liệu về "Đánh giá tác động chính sách về xã hội và về giới" với các kiến thức cơ bản về chính sách, quy trình xây dựng chính sách; kiến thức và kỹ năng về đánh giá tác động chính sách về xã hội và về giới; 2- Đội ngũ giảng viên nguồn được đào tạo bài bản trước đó về Đánh giá tác động chính sách về xã hội và về giới. 3- Thiết kế chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng thực học - thực nghiệp, đảm bảo tính hữu dụng.

TS. Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Theo TS. Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội “Khóa tập huấn là kết quả của những nỗ lực không ngừng của Dự án SDGG và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc nâng cao năng lực cán bộ địa phương về đánh giá tác động chính sách về xã hội và về giới trước khi ban hành chính sách. Hoạt động này góp phần rất lớn vào việc đảm bảo các chính sách khi ban hành sẽ phù hợp hơn với thực tế, các vấn đề về xã hội và nhất là về giới được quan tâm bài bản, đầy đủ hơn”.

Khóa tập huấn được các học viên rất ghi nhận về những nội dung kiến thức, cách thức tổ chức và phương pháp giảng dạy mà đội ngũ giảng viên đã thực hiện. Các nội dung tập huấn đã cung cấp kiến thức, phương pháp và công cụ tốt cho cán bộ địa phương trogn thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính sách ở tại địa phương.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:
TS. Michael Krakowski, Giám đốc GIZ về “Chương trình Kinh tế xanh bền vững ở Viêt Nam”, Giám đốc dự án “Các mục tiêu Xã hội trong tăng trưởng Xanh bền Vững ở VN” cũng đã tới tham dự một số nội dung giảng dạy trong 2 ngày diễn ra Tập huấn. 

 
Toàn thể học viên và Ban tổ chức lớp chụp ảnh lưu niệm với Giảng viên khóa tập huấn


Ngọc Thanh.