Đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiệp
Tập huấn Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
22:57 31/05/2019
Từ ngày 30-31/5/2019, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến...
Tập huấn nâng cao nghiệp vụ về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
22:55 16/05/2019
Nhằm nâng cao nghiệp vụ về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ ngày 16 - 17/5/2019 tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao...