Đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành LĐTBXH
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019
15:48 01/01/2019
Chiều ngày 26/12/2018, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác kế hoạch năm...
Hội thảo góp ý, hoàn thiện Đề án đào tạo trực tuyến
11:20 19/01/2017
Sáng ngày 16/11/2016, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Đề án đào tạo trực tuyến hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng...
Tập huấn nâng cao kĩ năng tư vấn cho cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị khối phòng chống tệ nạn xã hội tại Hà Nội năm 2016
10:06 24/05/2016
Khai giảng khóa “Tập huấn nâng cao kĩ năng tư vấn cho cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị khối phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi thành cơ sở điều trị...
Lớp Bồi dưỡng “Kỹ năng nghề công tác xã hội tại tỉnh Quảng Ninh”
14:34 18/06/2015
Sáng ngày 14/6/2015 tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...