Đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành LĐTBXH
Khai giảng Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
10:38 06/08/2020
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ liên kết...
Lớp tập huấn lớp “Bồi dưỡng quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp” tại Ninh Bình
10:48 27/05/2020
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-ĐTBD ngày 18/5/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐTBD cán bộ, công chức lao động - xã hội về việc tổ chức lớp “Bồi dưỡng quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp”,...
Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2019
13:43 11/12/2019
Sáng 9/12, tại TP. Huế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính - tài sản và sơ kết 3 năm thực hiện Quyết...
Tập huấn "Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội"
11:12 01/12/2019
Thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài nguyên - Môi trường; Quyết định số 1751/QĐ-LĐTBXH ngày...
Tập huấn lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh chuyên ngành CTXH, chức danh nhân viên CTXH (hạng III, hạng IV) tại Củ Chi
17:23 10/07/2019
Sáng ngày 04/7/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí...
Tập huấn Lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nhân viên công tác xã hội hạng IV tại Thành phố Hồ Chí Minh
17:10 10/07/2019
Ngày 04/7/2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Cơ sở xã hội thanh thiếu niên 2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ...