Đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành LĐTBXH
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội” và “Bồi dưỡng, cập nhật về Hiệp định EVFTA”
09:37 18/09/2021
Sáng ngày 14/9, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội (Bộ LĐTBXH) phối hợp tổ chức Lễ khai giảng Lớp “Bồi dưỡng kiến...
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
23:28 24/01/2021
Sáng ngày 22/01/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ...
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội
11:18 07/01/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường với các nội dung cụ thể sau: