Đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành LĐTBXH
Khai giảng trực tuyến Lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hành chính - văn phòng”
16:20 30/10/2021
Sáng ngày 26/10/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức khai giảng Lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ...
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội” và “Bồi dưỡng, cập nhật về Hiệp định EVFTA”
09:37 18/09/2021
Sáng ngày 14/9, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội (Bộ LĐTBXH) phối hợp tổ chức Lễ khai giảng Lớp “Bồi dưỡng kiến...
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và nghiệp vụ chuyên ngành CTXH"
22:42 25/08/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thuộc Bộ Lao động - TB&XH tổ chức lớp “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và nghiệp vụ chuyên ngành CTXH” học...
Khai giảng trực tuyến 03 khóa Bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh Công tác xã hội viên (Hạng III)
21:32 23/07/2021
Sáng ngày 23/7/2021 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Bộ Lao động TB&XH) đã tổ chức Lễ khai giảng các khóa "Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công tác...
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH” học trực tuyến
16:53 18/07/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thuộc Bộ Lao động - TB&XH tổ chức thí điểm lớp “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành...