Khóa bồi dưỡng nằm trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2020 của Bộ. Mục đích, nội dung của khóa bồi dưỡng nhằm trang bị một số kiến thức, kỹ năng liên quan đến hoạt động hội nhập quốc tế lĩnh vực lao động - xã hội trong các cơ chế hợp tác quan trọng mà Việt Nam đang tham gia, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, đồng thời giúp tăng cường kiến thức, kỹ năng cơ bản về văn hóa công vụ, góp phần xây dựng và tăng cường thực thi văn hóa công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Khóa học có sự tham dự của hơn 40 học viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ, bao gồm các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp đến từ Hà Nội, miền Trung và miền Nam.

Giảng viên là các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ đến từ Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao, Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ LĐTB&XH và giảng viên cao cấp đến từ Học viện Hành chính quốc gia với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, sẵn sàng trao đổi và chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ các cán bộ của Bộ LĐTB&XH trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Phát biểu khai mạc khóa học, thay mặt Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu của các quốc gia trên thế giới hiện nay. Việc tăng cường sự tham gia của Việt Nam trong các thể chế hợp tác khu vực và quốc tế đã và đang giúp Việt Nam nắm bắt và tận dụng tốt hơn các cơ hội do quá trình hội nhập quốc tế mang lại, đồng thời Việt Nam có thêm điều kiện, tranh thủ các nguồn lực để phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế nói chung và chiến lược đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập nói riêng.

Năm 2020, với cương vị Chủ tịch ASEAN, Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan chủ trì Cộng đồng Văn hóa - Xã hội đã có nhiều nỗ lực, phối hợp cùng các Bộ, ngành và địa phương tích cực tham gia, đóng góp quan trọng trong các hoạt động chung của đất nước.

Năm 2020, Bộ LĐTBXH tiến hành đánh giá, xem xét kết quả triển khai thực hiện "Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược theo Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ và xây dựng các định hướng cho giai đoạn tiếp theo 2020-2030.

Liên quan đến văn hóa công vụ, ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, nhằm mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội. Ngày 21/9/2020, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định 1120/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặt mục đích thực hiện có hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thưc, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện Văn hóa công vụ, xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm các đơn vị, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của Hội nhập quốc tế và các vấn đề về lao động - xã hội khi Việt Nam hội nhập với quốc tế, cũng như vấn đề tăng cường thực thi Văn hóa công vụ thực hiện chỉ đạo chung của Chính phủ, năm 2020, Bộ LĐTB&XH đã xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về Hội nhập quốc tế và Văn hóa công vụ như là một hợp phần quan trọng trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ năm 2020.

Khóa bồi dưỡng cũng là cơ hội để các học viên có dịp giao lưu, chia sẻ và trao đổi thực tiễn tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn.

 

Toàn cảnh của khóa tập huấn