Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tập huấn. Phát biểu khai mạc tập huấn, TS. Bùi Tôn Hiến - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội nhấn mạnh vai trò của đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho công chức, viên chức của Bộ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm đều xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về hội nhập quốc tế như là một hợp phần quan trọng trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

TS. Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phát biểu khai mạc tập huấn

Mục đích, nội dung của lớp tập huấn tập trung vào việc bồi dưỡng kiến thức và cập nhật thông tin liên quan đến tổng quan về tình hinh thế giới, khu vực và tác động đến chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam; hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động – thương binh, xã hội; nội dung và những vấn đề đặt ra khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA), sửa đổi Bộ luật lao động trong bối cảnh đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Khóa tập huấn cũng kết hợp bồi dưỡng một số kỹ năng phục vụ hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, kỹ năng viết và đám phán, đề xuất ký kết các chương trình, thỏa thuận quốc tế; kỹ năng tổ chức, chủ trì và tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế.

Ông Vũ Duy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, Giảng viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và các học viên

Giảng viên của lớp tập huấn là các cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và chuyên gia nhiều kinh nghiệm, uy tín đến từ Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Kết thúc khóa tập huấn, 100%  học viên đủ điều kiện theo quy định đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Toàn cảnh khóa tập huấn

TS. Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội trao Giấy chứng nhận cho các học viên của lớp tập huấn

Đại sứ Trương Triều Dương, giảng viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và các học viên