Sáng ngày 31/5/2019 tại Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong thực thi công vụ”.

Đến tham dự  lớp Tập huấn có TS. Bùi Tôn Hiến - Hiệu trưởng nhà Trường, ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh văn phòng Bộ, ông Lưu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin" cùng toàn thể 80 đồng chí là lãnh đạo một số đơn vị, cán bộ trực tiếp làm công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin từ 34 đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ" tham gia lớp tập huấn.

TS. Bùi Tôn Hiến - Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu khai mạc

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác đẩy mạnh công nghệ thông tin vào việc cải cách hành chính,TS. Bùi Tôn Hiến- Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu: “Trong bối cảnh tình hình diễn biến thế giới về Công nghệ thông tin phát triển rất nhanh, tạo động lực phát triển và thúc đẩy kinh tế, chính trị - xã hội, về mặt Internet, lưu trữ dữ liệu lớn, các phần mềm ứng dụng công nghệ xe tự lái… Từ những thực tế đó: Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo CCHC, ứng dụng CNTT chỉ đạo yêu cầu Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần bám sát vào chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật, các Thông tư cần phải đồng bộ, đúng thời gian không để tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn; kịp thời cập nhật văn bản mới ban hành vào cơ sở dữ liệu.  Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy của Bộ sao cho phù hợp với hoạt động thực tiễn; quan tâm theo dõi để đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp… Xuất phát từ bối cảnh đó. Bộ giao cho Trường  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức lớp tập huấn, mục tiêu của Bộ, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về Công nghệ thông tin trong thời đại mới, có hiểu biết cơ bản, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, nắm bắt được và thống nhất tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và Chính phủ, đặc biệt là năm 2019. Chương trình Công nghệ thông tin 4.0, 4.4 Việt Nam phát triển mạnh Khoa học công nghệ, Chính phủ điện tử áp dụng tại Bộ và xây dựng bộ chuẩn trao đổi dữ liệu, tiêu chí thông tin… 

Ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh văn phòng Bộ

Đến với lớp Tập huấn, ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh văn phòng Bộ phát biểu và nhấn mạnh một số thông tin và kết quả đạt được về công tác cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 do Bộ Nội vụ tổ chức đánh giá và xếp hạng đối với các Bộ ngành và Tổ chức chỉ số ICT Index Việt Nam do Bộ Thông tin truyền thông phối hợp với Hội tin học Việt Nam công bố Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được xếp thứ 10/18 bộ, có được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm chính trị của Lãnh đạo Bộ và sự chuyển biến thực chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét thi đua cuối năm. Đặc biệt Bộ trưởng đã ban hành chỉ thị riêng về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2020, cùng với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, tập huấn về cải cách hành chính nhằm từng bước nâng cao nhận thức, năng lực về cải cách hành chính cho toàn thể đội ngũ công chức viên chức...


Toàn cảnh buổi khai mạc
Ông Bùi Sỹ Tuấn cũng mong rằng qua lớp tập huấn bằng những kiến thức, kỹ năng cơ bản mà các Giảng viên là các chuyên gia đến từ các Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Khoa học công nghệ và Trung tâm thông tin Bộ sẽ trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và hy vọng các đồng chí tham gia lớp tập huấn sẽ vận dụng vào công việc chuyên môn của mình góp phần vào công cuộc cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đat được mục tiêu của Bộ. Ông Bùi Sỹ Tuấn chúc lớp tập huấn thành công tốt đẹp.

Đỗ Đức Hiến