Đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại tỉnh Bình Phước
11:28 26/06/2020
Sáng ngày 25/6/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Cở sở...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
11:21 16/06/2020
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 22 và chuyên viên chính khóa 25 năm 2020" tại Thành phố Hà Nội.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 20 tại Thành phố Hồ Chí Minh
09:23 02/06/2020
Sáng ngày 30/5/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp Bồi...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
10:28 21/05/2020
Ngày 18/5/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 19 và chuyên viên chính khóa 24 năm 2020 tại...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
14:12 05/03/2020
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 17 và chuyên viên chính khóa 23 năm 2020" tại Thành phố Hà Nội.
Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 1 và chuyên viên khóa 16 năm 2019 tại Bình Phước
16:38 31/12/2019
Ngày 22/12/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Cán sự khóa 1 và CV khóa 16/2019 tại Bình Phước cho các học viên là cán bộ,...
Thẩm định biên soạn tài liệu “Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quan hệ lao động và tiền lương”
10:03 10/12/2019
Ngày 04/12/2019 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức thẩm định biên soạn tài liệu “Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quan hệ lao động và tiền...
Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch và Chuyên viên chính khóa 22 năm 2019
09:40 10/12/2019
Chiều ngày 28/11/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức chương trình bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 22 năm 2019 cho các...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 18 năm 2019
10:42 22/11/2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, sáng 17/11/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên...