Đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch cán sự và chuyên viên tại Bình Phước
16:08 17/09/2019
Sáng ngày 05-06/9/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
13:41 19/08/2019
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 16 và chuyên viên chính khóa 22 năm 2019" tại Thành phố Hà Nội.
Tập huấn “Công tác truyền thông trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội”
14:03 18/07/2019
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2019, ngày 16/7, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động - Xã hội phối hợp với Văn...
Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 14 và Chuyên viên chính khóa 21 năm 2019
09:44 17/07/2019
Chiều ngày 11/7/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức chương trình bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 14 và Chuyên viên chính khóa...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 15 năm 2019
16:24 01/07/2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, sáng 29/6/2019, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp...
Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 13 và Chuyên viên chính khóa 20 năm 2019
11:05 22/05/2019
Chiều ngày 21/05/2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 13 và chuyên viên chính khóa 20 năm 2019...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính khóa 21
14:27 07/05/2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, chiều ngày 06/5/2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên...
Chiêu sinh đào tạo, thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT theo Thông tư 03
10:51 17/04/2019
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng ôn tập, thi và cấp chứng chỉ CNTT theo Thông tư số...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
12:13 13/04/2019
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính" Khóa 21 năm 2019 tại Thành phố Hà Nội.