Đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước
Chiêu sinh 02 lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 32 và chuyên viên chính khóa 35"
21:26 30/10/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 32 và chuyên viên chính khóa 35 năm 2021" học bằng hình thức trực tuyến,...
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 29 năm 2021
20:14 30/10/2021
Ngày 26/10/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
Ngày 26/10/2021 bế giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 28
20:06 30/10/2021
Chiều ngày 26/10/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 28 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
Khai giảng trực tuyến Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 30 và khóa 31 năm 2021
22:10 26/09/2021
Chiều ngày 22/9/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Molisa) tổ chức khai giảng bằng hình trực tuyến 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 30 và...
Khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 33 và khóa 34 năm 2021
20:53 26/09/2021
Chiều ngày 22/9/2021 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khai giảng trực tuyến 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên...
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính khóa 31
12:34 28/08/2021
Chiều 26/8/2021, Trường Đào tạo, bồi dượng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tổ chức Bế giảng lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” khóa...
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 27
12:22 28/08/2021
Chiều ngày 26/8/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” khoá...