Ông Lê Đức Quang - Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng phát biểu bế giảng

Đến dự buổi bế giảng có Ông Lê Đức Quang - Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, ông Lê Đình Lịch Phó giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức cùng đông đủ học viên hai lớp. Lớp bồi dưỡng ngạch ngạch Cán sự khóa 1 và chuyên viên khóa 16 diễn ra từ ngày 05/9/2019 đến ngày 14/12/2019.

Ông Lê Đình Lịch - Phó giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức phát biểu tại buổi bế giảng

Trong hơn hai tháng học tập, các học viên lớp Bồi dưỡng ngạch cán sự đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về: Kiến thức chung; Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn; Kiến thức kỹ năng tự chọn theo vị trí việc làm. Đối với lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, các học viên đã được truyền thụ các khối kiến thức, bao gồm: Kiến thức chung về quản lý nhà nước; Kiến thức quản lý nhà nước về ngành, lãnh thổ; Các kỹ năng phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và cán sự. Các học viên đã làm các bài kiểm tra và bài tiểu luận tình huống trong quản lý hành chính nhà nước theo qui định, đây là căn cứ để Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đã đạt yêu cầu hoàn thành khóa học, trong đó lớp Cán sự có 2,2% học viên xếp loại giỏi, 89,1% học viên xếp loại khá và 8,7% học viên xếp loại trung bình; Lớp chuyên viên có 4,8% học viên xếp loại giỏi, 89,2% học viên xếp loại khá và 6% học viên xếp loại trung bình.

Phát biểu tại buổi bế giảng, Ông Lê Đức Quang - Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng những kết quả đạt được của các học viên, đồng thời cũng mong rằng sau hơn 2 tháng học tập những kiến thức, kỹ năng của khóa học được học viên vận dụng vào thực tế tại đơn vị.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bế giảng:

 

Đại diện học viên lớp chuyên viên phát biểu tại buổi bế giảng
Đại diện học viên lớp Bồi dưỡng ngạch cán sự lên nhận chứng chỉ
Đại diện học viên lớp Bồi dưỡng ngạch cán sự lên nhận chứng chỉ

 Chào cờ và hát quốc ca trước buổi bế giảng
Toàn cảnh buổi bế giảng


Đặng Mơ