Ông Lê Đức Quang – CVCC, Phó Hiệu trưởng phát biểu Bế giảng

Phát biểu bế giảng, Ông Lê Đức Quang – CVCC, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương sự tự giác học tập của các học viên; mong muốn học viên khi về công tác vẫn phát huy hơn nữa tinh thần tự học, tự rèn luyện, vận dụng tốt vào công việc chuyên môn của mình.

Lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” khoá 31, năm 2021 có 114 học viên. Với tinh thần học tập nghiêm túc, học viên của khóa học đã được tiếp thu các kiến thức cơ bản về nâng cao về hành chính nhà nước; chính sách công; quản lý nguồn nhân lực, tài chính của tổ chức hành chính nhà nước; chính phủ điện tử; các vấn đề về cải cách hành chính; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ… Ngoài kiến thức chung, học viên sẽ được cung cấp những kỹ năng như: Thuyết trình trong hoạt động công vụ, phân tích công việc, lập kế hoạch, phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, tổ chức và điều hành cuộc họp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá thực thi công vụ...

Kết thúc khóa học, 100%  được công nhận tốt nghiệp và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Một số hình ảnh tại buổi Bế giảng:

Toàn cảnh buổi lễ bế giảng khóa tập huấn

H - Kim Vui Kbuor