1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1.1. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên:

- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khoá bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Đối tượng chuyển từ các doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khóa bồi dưỡng về quản lý nhà nước;

- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự, nhân viên và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm.

1.2. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính:

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Lãnh đạo cấp Sở và tương đương; Lãnh đạo cấp phòng và tương đương chưa qua khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch từ 04 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên);

- Đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

 

2. THỜI GIAN

- Khai giảng: 17h30 ngày 22/9/2021.

- Lịch học: Các ngày trong tuần.

- Thời gian: Từ 17h30 - 20h30.

- Kết thúc: Dự kiến ngày 22/11/2021.

 

3. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC HỌC: (Trong Công văn chi tiết kèm theo thông báo này).

Học trực tuyến: Học viên sẽ được cấp tài khoản (học theo Quy chế đào tạo trực tuyến của Nhà trường).

 

4. HỌC PHÍ: 

- Đối với chuyên viên đăng ký học: 2.400.000 VNĐ/học viên/khóa học

 - Đối với chuyên viên chính  đăng ký học: 2.500.000 VNĐ/học viên/khóa học

(Bao gồm chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng chỉ) 

 

Để đăng ký khoá học vui lòng liên hệ:

Mr. Khuất Tuấn Sơn - Phó Trưởng Khoa Quản lý hành chính nhà nước.

Hotline: 093.680.0027 (ZALO).

Email: khuattuanson@gmail.com.

(Toàn văn Công văn kèm thông báo này)
CV chiêu sinh CV30, CVC33.pdf