1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1.1. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên:

- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khoá bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Đối tượng chuyển từ các doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khóa bồi dưỡng về quản lý nhà nước;

- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự, nhân viên và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm.

1.2. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính:

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Lãnh đạo cấp Sở và tương đương; Lãnh đạo cấp phòng và tương đương chưa qua khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch từ 04 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên);

- Đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

2. THỜI GIAN

- Khai giảng: Khai giảng 17h30 ngày 08/7/2020.

- Lịch học: Các ngày trong tuần.

- Thời gian: Tối 17h30 - 20h30.

- Kết thúc dự kiến: Ngày 08/9/2020.

3. ĐỊA ĐIỂM: Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Hà Nội.

4. HỌC PHÍ: 2.800.000 VNĐ / KHÓA

(Bao gồm chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng chỉ) 

Để đăng ký khoá học vui lòng liên hệ:

Mr. Khuất Tuấn Sơn - Phó Trưởng Khoa Quản lý hành chính nhà nước.

Hotline: 0906000027 (ZALO)

Email: sonkt@molisa.gov.vn

(có công văn kèm thông báo này)
CV chieu sinh 160 lop CV22, CVC25.pdf