Chủ trì Hội thảo có Ông Lê Đức Quang – CVCC, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đại biểu là chuyên gia trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Ông Đặng Huy Hồng, Phó Vụ Trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; và đại diện  các  cơ quan Lao động –Thương binh và Xã hội  như : Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội là đối tượng thụ hưởng chương trình, tài liệu này và Lãnh đạo các Phòng/khoa thuộc Trường.

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Lê Đức Quang – CVCC, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho những người đang công tác quản lý Nhà nước về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt với bối cảnh Việt Nam hiện nay đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kiến thức, nghiệp vụ về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là vô cùng cần thiết. Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý của các chuyên gia vào bản thảo cho chương trình, tài liệu để hoàn thiện trước khi đưa vào giảng dạy chính thức.

Quang cảnh Hội thảo

Theo đó, tài liệu đã được nhóm tác giả biên soạn tuân thủ theo đề cương chi tiết và tiến hành tổ chức các hội thảo góp ý theo đúng quy định. Mục đích và yêu cầu của tài liệu phù hợp và sát với đối tượng bồi dưỡng theo đúng khung chương trình; các nội dung của tài liệu được triển khai đúng với mục tiêu đã được đặt ra, trong đó có các nội dung về kiến thức, kỹ năng và vai trò trách nhiệm; các mục với nội hàm có kết cấu logic; các mục và tiểu mục cũng như nội dung của mỗi chuyên đề có kết cấu chặt chẽ, mạch lạc, phù hợp với nội hàm tên của chuyên đề, với những nội dung dễ hiểu, dễ cập nhật, có tính chọn lọc và định hướng. Các nội dung đặt ra có tính khoa học, khái niệm được diễn giải chi tiết, gắn với những vấn đề nghiên cứu ứng dụng một cách cụ thể và chi tiết giúp học viên có thể tự nghiên cứu, bổ sung thêm tư liệu và phát huy được năng lực của người học. Việc triển khai những nội dung các chuyên đề đã bám sát theo yêu cầu đặt ra của chương trình.

Các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung cho chương trình: kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; làm rõ thêm một số khái niệm trong tài liệu để tránh nhầm lẫn và thống nhất chung trong toàn tài liệu; kiến nghị kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và đảm bảo tính logic; bổ sung trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo, các đại biểu đều thống nhất về cơ bản chương trình đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung theo quy định.

  

Ông Lê Đức Quang - CVCC, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tổng kết Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Ông Lê Đức Quang – CVCC, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, cởi mở và đầy tâm huyết của các nhà chuyên gia tham dự Hội thảo đối với chương trình, coi đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để nhóm tác giả biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng được chất lượng của chương trình, hoàn thiện và đưa vào bồi dưỡng trong thời gian sớm nhất./.

                                                                  

                                                          H - Kim Vui Kbuor