Đến tham dự và phát biểu khai mạc khóa tập huấn ông Lê Đức Quang – Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội cùng với hơn 130 học viên là cán bộ, viên chức đến từ các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng và chỉ đạo lớp bồi dưỡng 

Tại buổi khai giảng, ông Lê Đức Quang đã khẳng định đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho học viên củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, các học viên sẽ được truyền thụ các khối kiến thức, bao gồm: Kiến thức chung về quản lý nhà nước; Kiến thức quản lý nhà nước về ngành, lãnh thổ; Các kỹ năng phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên. Kết thúc khóa học và được cấp chứng chỉ, các học viên sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra và viết 1 bài tiểu luận tình huống về quản lý hành chính nhà nước.

Toàn cảnh buổi khai giảng

Kết thúc bài phát biểu, ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thay mặt lãnh đạo nhà Trường bày tỏ tin tưởng và mong rằng những kiến thức, kỹ năng mà khóa học cung cấp cho cán bộ, viên chức, người lao động sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ trong quá trình làm việc, nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng tốt hơn mọi yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác chuyên môn tại đơn vị nói riêng. Những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học theo quy định.