Hợp tác quốc tế
Thông báo kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
15:58 11/02/2020
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo Kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung...
Tập huấn "Bồi dưỡng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, 22-23/11/2018 tại Hà Nội
11:29 24/11/2018
Trong hai ngày 22, 23/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức lớp tập huấn "Bồi dưỡng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã...
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018
09:07 18/01/2018
Chiều ngày 15/01/2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018. Tới tham dự và...
Hội thảo góp ý, hoàn thiện Đề án đào tạo trực tuyến
11:20 19/01/2017
Sáng ngày 16/11/2016, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Đề án đào tạo trực tuyến hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng...
Tập huấn "Những thách thức và cơ hội đối với Ngành LĐ-TBXH khi Việt Nam gia nhập TPP
09:36 29/07/2016
Thực hiện Quyết định số 941/QĐ-LĐTBXH ngày 13/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 25-26/7/2016 tại Hà Nội.
Sinh hoạt chuyên đề: Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
23:32 18/06/2016
Sáng ngày 30/05/2016, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về “Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh...
Sinh hoạt chuyên đề: Kỹ năng xây dựng và trình bày Power Point
09:10 07/04/2016
Chiều ngày 15/03/2016, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ (The American Center) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về: "Kỹ...