Quyết định số 1747 ngày 05/12/2018 của Bộ Lao động - TB&XH về việc ban hành chương trình bồi dưỡng về "Một số kỹ năng chuyên sâu về An sinh xã hội và việc làm cho công chức Văn hóa - Xã hội xã.pdf