Tin tức - Sự kiện
Khai giảng trực tuyến 03 khóa Bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh Công tác xã hội viên (Hạng III)
21:32 23/07/2021
Sáng ngày 23/7/2021 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Bộ Lao động TB&XH) đã tổ chức Lễ khai giảng các khóa "Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công tác...
Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 26 và Chuyên viên chính khóa 30 năm 2021
15:55 23/07/2021
Chiều ngày 20/7/2021 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 26 và Chuyên viên chính khóa 30 năm 2021...
Khai giảng 03 khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 28, khóa 29 và chuyên viên chính khóa 32
17:26 21/07/2021
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, nhằm nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy...
Chiêu sinh Lớp "Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH” học trực tuyến
16:53 18/07/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thuộc Bộ Lao động - TB&XH tổ chức thí điểm lớp “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 19 năm 2021
22:55 11/07/2021
Ngày 9/7, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 19 dành cho cán...
Bế giảng 03 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 24, 25 và Chuyên viên chính khóa 29
22:21 11/07/2021
Chiều ngày 29/6/2021 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tổ chức bế giảng 03 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 24, khóa 25 và Chuyên viên chính khóa 29...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 27 và Chuyên viên chính khóa 31 năm 2021
16:33 01/06/2021
Chiều ngày 28/5/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Molisa) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 27 và Chuyên viên chính khóa 31...