Thứ trưởng Lê Quân chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ nhà Trường


Tại Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động - Xã hội, TS Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường đã báo cáo kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua với Thứ trưởng. Theo TS. Nguyễn Thị Vân, định hướng đào tạo, bồi dưỡng của trường là "thực học - thực nghiệp", hướng đến hỗ trợ ngày một tốt hơn các cán bộ ngành nâng cao năng lực, nhằm tạo những chuyển biến căn bản, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước trong bối cảnh mới.
Ghi nhận những cố gắng và kết quả nhà trường đã đạt được. Thứ trưởng Lê Quân lưu ý lãnh đạo trường trong thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH về phát triển toàn diện nguồn nhân lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
“Một trong các vai trò quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng là phải đưa ra được chuẩn cán bộ, đưa ra các thước đo đánh giá cán bộ, các chương trình nâng cao chất lượng, để sau đào tạo, bồi dưỡng, mỗi cán bộ có khả năng tự tìm hiểu, tự nâng cao năng lực của mình trong thực thi công việc...”- Thứ trưởng Lê Quân phát biểu.
Theo Thứ trưởng, trong thời gian tới nhà trường và các cục, vụ, tổng cục của Bộ cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức của ngành, đặc biệt phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Thay mặt nhà trường, TS Nguyễn Thị Vân bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Lãnh đạo Bộ đã dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường, hứa sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo trường đoàn kết, nỗ lực không ngừng, đổi mới công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức của ngành.
Một số hình ảnh buổi lễ:Toàn cảnh buổi lễ