Tuyển dụng
Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
15:31 23/03/2021
Chiều ngày ngày 19/3/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội trang trọng tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2020.
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội
11:18 07/01/2021
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường với các nội dung cụ thể sau: